Wednesday, February 4, 2009

1 HOME/HALAMAN UTAMA
2. PERIHAL LENCANA SEKOLAH
3. MOTO DAN FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH
4. HARAPAN SEKOLAH
5. MISI DAN VISI SEKOLAH

MATLAMAT PENDIDIKAN SEKOLAH

  1. Melahirkan pelajar yang sempurna dari segi intelek , emosi , rohani dan jasmani agar menjadi warganegara yang berguna.


  2. Melahirkan pelajar yang berkeinginan dan berkebolehan untuk memberi sumbangan kepada sekolah ,masyarakat dan negara .


  3. Melengkapkan pelajar – pelajar dengan sikap positif untuk ketahanan diri dan memupuk nilai – nilai peribadi yang tinggi , amanah dan berwibawa .


  4. Memupuk keyakinan diri , membina sifat kepimpinan , bertoleransi , bekerjasama dan semangat muhibbah serta bersedia memberi khidmat bakti sesuai dengan moto sekolah .

TULUS DENGAN FADILAH
&
AZAM DENGAN BAKTI